Pomoc materialna

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej znajdują się na stronie Działu Nauczania UJ