Wzory podań, wniosków itp.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych/udział w zajęciach

 

Wnioski o stypendia - wydruk z USOS

 

projakościowej (wrzesień 2017)

Podania do Kierownika Studiów III stopnia

Wzór podania do Kierownika Studiów III stopnia

Wzór podania o przedłużenie studiów doktoranckich

Podanie o przedłużenie studiów na następny rok akademicki należy składać w Sekretariacie Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca danego roku  akademickiego.

Karta Osiągnięć Doktoranta

Karta Osiągnięć Doktoranta (modyfikacja 2017/2018) - uchwała, regulacje i objaśnienia 

Formularz sprawozdania do KOD

Formularz opinii promotora do sprawozdania rocznego