Zespół ds. strony internetowej

Powołany przez Dyrektora Instytutu Zespół ds. strony internetowej działa od początku roku akademickiego 2012/2013. Podstawowym celem jaki  od początku przyświecał jego działaniom było dokończenie budowy nowej strony internetowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w ramach Portalu Uniwersyteckiego UJ. Ostatecznie zreoranizowajno stronę główną oraz uusystematyzowano działy i zakładki w tramach, których zamieszczane są informacje.

Aktualnie zadaniem espołu jest bieżące administrowanie witryną, usprawnianie jej działania, opracowywanie i wdrażanie zmian w modułach i częsciach strony, co służyć ma łatwiejszemu korzystaniu z niej i bardziej przejrzystemu układowi treści. Zespół zajmuje się również administrowaniem profilu INPiSM UJ w serisie Facebook.

W skład Zespołu wchodzą pracownicy INPISM z Katedry Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych INPiSM UJ - dr Dariusz Stolicki oraz dr Michał Dulak z Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi. Kierującym Zespołem jest dr Jakub Żurawski z Zakładu Dziennikarstwa INPiSM UJ. Wieloletnim członkiem Zespołu był również dr Mateusz Kolaszyński.

 

Podział obowiązków w ramach Zespołu

dr Dariusz Stolicki

 • bieżące administrowanie stroną, w tym zamieszczanie nowych treści
 • sprawy techniczne związane z budową strony

dr Michał Dulak

 • bieżące administrowanie stroną, w tym zamieszczanie nowych treści

dr Jakub Żurawski

 • nadzór nad funkcjonowaniem serwisu inp.uj.edu.pl jako całości, bieżące administrowanie stroną, w tym opracowywanie i zamieszczanie nowych treści

 

Zadania Zespołu

Zespół wspiera Koordynatora w budowaniu i admninistrowaniu stroną internetową Instytutu w ramach Portalu Uniwersyteckiego UJ. W szczególności w zakresie:

 1. dokończenia prac nad stroną INPISM UJ (wykonano)
 2. określenia planu rozwoju strony (wykonano; działanie cykliczne)
 3. określenia zasad organizacji i funkcjonowania strony (wykonano)
 4. zbierania informacji w celu rozbudowy treści zawartych na stronie (działanie ciągłe)
 5. merytorycznej pomocy dla osób, zainteresowanych rozbudową poszczególnych działów oraz stron katedr i zakładów (działanie ciągłe).

 

Etapy prac Zespołu od momentu jego powstania.

Etap I – Dokończenie prac nad obecną stroną Instytutu

Do szczegółowych zadań w ramach pierwszego etapu można zaliczyć m.in.:

 1. utworzenie strony głównej,
 2. usystematyzowanie zamieszczonych informacji,
 3. przygotowanie planu rozwoju strony, w tym wskazanie na brakujące informacje,
 4. stworzenie zasad organizacji i funkcjonowania strony.

Etap II – Koordynacja prac nad rozszerzaniem treści zamieszczonych na stronie Instytutu

Do szczegółowych zadań w ramach drugiego etapu można zaliczyć m.in.:

 1. przygotowanie materiałów pomocniczych dla osób chcących rozbudowywać poszczególne działy i tworzyć strony katedr i zakładów,
 2. bieżąca pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z rozbudową działów oraz stron katedr i zakładów.

Etap III – Monitorowanie sposobu zamieszczania treści na stronie Instytutu pod kątem zgodności ze standardami wyznaczonymi przez Portal Uniwersytecki UJ

 

 

Kontakt do Zespołu (redakcja witryny):

strona.inpism(at)uj.edu.pl

(Uwaga: informacje od podmiotów zewnętrznych prosimy przesyłać na adresy podane w zakładce Sekretariat lub do właściwego Koordynatora w INPiSM UJ).