Zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Egzamin licencjacki obejmuje dwa pytania odnoszące się do pracy licencjackiej oraz jedno zagadnienie losowane z listy 30 zagadnień licencjackich dla kierunku [bezpieczeństwo narodowe / politologia / stosunki międzynarodowe].

Politologia I st.

Stosunki międzynarodowe I st.

Bezpieczeństwo narodowe I st.