Warsztaty z Emisji głosu dla Studentów i Doktorantów UJ - czyli o technice posługiwania się głosem, autoprezentacji werbalnej i o wystąpieniach publicznych

Termin: 01.12.2014 - 14.02.2015
Miejsce: Uniwersytet Jagielloński
Organizator: Studium Pedagogiczne UJ
Kontakt: spuj.usos@uj.edu.pl, kinga.gizbert-studnicka@uj.edu.pl

WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU

dla Studentów i Doktorantów UJ

czyli o technice posługiwania się głosem, autoprezentacji werbalnej i o wystąpieniach publicznych

 

W ostatnich latach coraz więcej grup zawodowych jest zainteresowanych udziałem w warsztatach z emisji głosu. Uczestniczą w nich m.in. prawnicy, biznesmeni, politycy, nauczyciele akademiccy i szkolni, filolodzy, psycholodzy, dziennikarze oraz pracownicy administracji. Przyczyną tego wzrostu zainteresowania jest po pierwsze, zrozumienie, że nasz głos stanowi niezwykle istotny element autoprezentacji, a mianowicie to w jaki sposób mówimy jest równie ważne, jak treść wypowiedzi, ponieważ poprzez głos ujawnia się nasza osobowość, wyrażamy większość emocji i wywieramy wpływ na innych. Ma to fundamentalne znaczenie dla ekspresji wypowiedzi podczas wygłaszania wszelkiego rodzaju wystąpień publicznych: mów, wykładów i referatów, a także dla efektywności komunikacji interpersonalnej w obszarze zawodowym i prywatnym. Po drugie, zwiększyła się świadomość ograniczeń wytrzymałości strun głosowych na wzmożony wysiłek oraz patologii i chorób narządów mowy.

W związku z powyższym poznają Państwo ćwiczenia oddechowe, prowadzenia głosu na maskę z wykorzystaniem rezonatorów i podparcia przeponowego, motoryki narządów mowy, ustawienia prawidłowych pozycji samogłosek, ćwiczenia dykcyjne, a także zaprezentowane zostaną podstawowe praktyczne zasady interpretacji tekstu naukowego, publicystycznego i literackiego oraz ćwiczenia rozwijające możliwości zastosowania środków ekspresji takich jak dynamika, barwa, czy skala głosu. Ponadto przedstawiony zostanie krótki instruktarz pracy z mikrofonem.

Kurs realizowany jest w formie warsztatów o wyłącznie praktycznym charakterze w wymiarze 30 godzin. Na zakończenie uczestnicy uzyskują 2 punkty ECTS i zaliczenie z oceną, która liczy się do średniej ważonej. Zajęcia poprowadzi absolwentka klasy śpiewu, wieloletni wykładowca emisji głosu na UJ mgr Kinga Gizbert-Studnicka. Warsztaty odbywają się w Studium Pedagogicznym UJ.

I Faza rejestracji na przedmiot trwa do 14 lutego 2015 r. II Faza rejestracji do wybranych grup odbędzie się w terminie od 16 lutego do 8 marca. Przy zapisie proszę koniecznie zwrócić uwagę na kod przedmiotu: SP-emisja/XXL. Po zakończeniu pierwszej fazy rejestracji, osoby które chciałyby się jeszcze dopisać mogą to uczynić do 8 marca wysyłając swoje dane (w tym numer PESEL) równocześnie na dwa podane adresy: spuj.usos@uj.edu.pl i kinga.gizbert-studnicka@uj.edu.pl . Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać na adres: kinga.gizbert-studnicka@uj.edu.pl lub telefonując na numer: 661-230-805.

Data opublikowania: 23.02.2015
Osoba publikująca: Jakub Żurawski