Zaproszenie na kurs dr Ilony Baumane "Innovation management and business idea development: Theory, methodology and practice"

Termin: 12.11.2014 - 23.11.2014
Organizator: Projekt Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Społeczeństwo-Technologie-Środowisko"
Witryna internetowa: www.set.uj.edu.pl

W dniach 12-23 listopada INPiSM będzie gościł dr Ilonę Baumane z University of Latvia, która poprowadzi 16-godziny kurs i warsztaty: Innovation management and business idea development: Theory, methodology and practice. Kurs będzie się składał z 6 godzin wprowadzenia teoretycznego i 10 godzin warsztatów, które będą polegać na przygotowaniu własnego projektu biznesowego i przedstawieniu go pozostałym uczestnikom. Szczegółowy opis znajdziecie Państwo w załączniku. Studenci INPiSM mogą wnioskować do Wicedyrektora INPiSM ds. Dydaktyki, dr. Pawła Ścigaja o zaliczenie tego kursu jako kursu fakultatywnego. Kurs jest organizowany w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" (www.set.uj.edu.pl) i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy kursu będą zobowiązani do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie, czyli PEFS (wymóg EFS).

Data opublikowania: 03.10.2014
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki