Prawa podstawowe w Polsce i w Unii Europejskiej - wykład Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze RPO

Termin: 02.06.2014
Miejsce: ul. Krupnicza 2, s. 305

Dr Agnieszka Nitszke zaprasza pracowników, studentów i doktorantów na spotkanie z Mirosławem Wróblewskim – Dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a także członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych UE (FRA), który wygłosi wykład pt. Prawa podstawowe w Polsce i w Unii Europejskiej. Wykład poświęcony będzie przedstawieniu roli i znaczenia Agencji Praw Podstawowych UE (FRA) oraz przybliżeniu postanowień Karty Praw Podstawowych.

Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek) w godzinach 12.45-14.15 w s. 305 ul. Krupnicza 2.


Mirosław Wróblewski

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa antydyskryminacyjnego oraz ochrony praw człowieka. Od 2007 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Kieruje także powstałym w styczniu 2011 r. w tym zespole Wydziałem Prawa Antydyskryminacyjnego, który wykonuje funkcje niezależnego krajowego organu do spraw równego traktowania w rozumieniu dyrektyw antydyskryminacyjnych UE.

Jest radcą prawnym, audytorem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych oraz  mianowanym urzędnikiem służby cywilnej (od 2005 r.)

Ukończył studia prawnicze oraz studia z zakresu nauk o polityce i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Był wykładowcą m.in. Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, a od 2003 r. wykładał na Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest autorem blisko 40 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. Stypendysta Fundacji im. Stanisława Estreichera (2000-2001) oraz Foundation and Europäische Akademie Trier ASKO-EUROPA Stiftung (2007). Pełnił funkcję koordynatora zainicjowanego przez RPO Programu Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE w latach 2009-2010. Był także ekspertem Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka w programie wsparcia ombudsmana Azerbejdżanu oraz Unii Europejskiej w ramach programu "EPJUST – EU-Philippines Justice Support Programme 2010-2011".

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz od maja 2014 r. członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Fundamental Rights Agency; FRA) na kadencję w latach 2012-2017. W grudniu 2012 r. wybrany przez zarząd na przewodniczącego Komisji Budżetowej FRA.

Data opublikowania: 28.05.2014
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki