Debata "Granica polsko-ukraińska – nowy mur berliński czy okno na Europę?"

Termin: 19.03.2014
Miejsce: Auditorium Maximum, Aula Średnia A
Organizator: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

ma zaszczyt zaprosić na debatę

Granica polsko - ukraińska – nowy mur berliński czy okno na Europę?

Polska i Ukraina, ze względu na położenie geopolityczne, są intensywnie powiązane więzami historyczno-kulturowymi. Wieloletnie budowanie wzajemnych stosunków na pokojowej koegzystencji i zaufaniu zaowocowało solidnymi relacjami oraz wsparciem w demokratycznych przemianach. Jednak obecnie Ukraina znajduje się w momencie, gdzie ciężko przewidzieć jej dalsze losy. Czy państwo ulegnie presji Rosji, czy też obierze drogę integracji z Zachodem? Jak sytuacja na Krymie będzie warunkować przyszłe stosunki międzynarodowe?

Sekcja Wschodnia Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego dostrzegła potrzebę zorganizowania debaty, która będzie profesjonalną analizą obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie, jej wpływu na emigrację do Unii Europejskiej oraz perspektywach na przyszłość. Stanowi to doskonałą okazję do wysłuchania zdania ekspertów i skonfrontowania ich z własnymi opiniami.

Ekspertami, którzy zabiorą głos będą:         

Pani Wicekonsul Ukrainy w Krakowie Tamila Shutak

Dr Agnieszka Korniejenko, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

Dr Piotr Bajor, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Debata odbędzie 19 marca 2014 r. o godzinie 16.00 w Auli Średniej A Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Data opublikowania: 18.03.2014
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki