Konferencja naukowa pt. "15 years of Polish membership in NATO. Experiences and future challenges"

Termin: 12.03.2014 - 13.03.2014
Miejsce: Sala Wystawowa Auditorium Maximum UJ.

 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

wraz z Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ

oraz Wojskami Specjalnymi

 

mają zaszczyt zaprosić na dwudniową międzynarodową konferencję naukową:

 

"15 years of Polish membership in NATO. Experiences and future challenges"

 

Celem konferencji będzie próba podsumowania piętnastu lat doświadczeń Polski oraz innych krajów, które stały się członkami NATO po 1999 roku. Organizatorzy chcieliby zaprezentować transformację sojuszu, jaka dokonała się po jego rozszerzeniu o kraje byłego Bloku Wschodniego oraz dynamiczne procesy kształtujące środowisko globalnego bezpieczeństwa. Pod rozwagę wzięte zostaną zmiany zarówno natury politycznej jak i militarnej, tak w regionie Europy wschodniej jak i całego sojuszu, które zaistniały po rozpadzie systemu dwubiegunowego. Specjalna uwaga zostanie poświęcona zaangażowaniu nowych członków w misje NATO, ich polityce, zmianom w podejściu do kwestii globalnego bezpieczeństwa oraz dostosowywaniu się do nowych wyzwań. Konferencja skupiać będzie przedstawicieli wielu państw europejskich, zarówno wojskowych jak i cywilnych.

 

Zobacz plakat

 

Data opublikowania: 04.03.2014
Osoba publikująca: Jakub Żurawski