Konferencja naukowa pt. Macedonia – oblicza konfliktów w XX i XXI wieku. Historia – polityka – język - kultura – media

Termin: 12.06.2013 - 13.06.2013
Witryna internetowa: www.inp.uj.edu.pl/konferencja
Kontakt: mirellakorzeniewska@poczta.onet.pl

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Instytut Historii oraz Instytut Politologii

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

oraz Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji pt.

 

 Macedonia – oblicza konfliktów w XX i XXI wieku.

 Historia – polityka – język - kultura – media

12 i 13 czerwca 2013 r. Kraków

 

Macedonia zajmuje środkową część Półwyspu Bałkańskiego. Tu pod koniec XIX i w ciągu  XX oraz XXI wieku dochodziło do walk, zróżnicowania etnicznego, religijnego, w których brały udział narody i państwa, a także mocarstwa chcące panować na tym terytorium. Ze względu na swe centralne położenie na Bałkanach (tu krzyżowały się najważniejsze szlaki komunikacyjne i handlowe między Europą i Bliskim Wschodem) każdy, kto rządził Macedonią, miał decydującą pozycję polityczną w Europie Południowo-Wschodniej. Ale w Macedonii na ziemiach nad środkowym i dolnym Wardarem powstały sprzyjające warunki dla rozwoju macedońskiego separatyzmu językowego i kulturalnego oraz politycznego. Mimo działalności propagandowej, kulturalnej i osiedleńczej po jej podziale w 1913 r., działania te nie wykorzeniły dążeń separatystycznych, a idee zjednoczenia i utworzenia „wielkiej Macedonii", która połączyłaby wszystkich macedońskich Słowian w jednym państwie, ciągle były żywe.

Urzeczywistnienie idei odrębności kulturowej i narodowej Macedończyków okazało się możliwe w 1944 r. w Jugosławii (na terytorium tylko jej jednej części - Macedonii Wardarskiej), a odrębności politycznej w 1991 r., po wystąpieniu Republiki Macedonii z federacji jugosłowiańskiej. Do dzisiaj jednak zadajemy sobie pytanie o przyszłość tego państwa i o to, w jaki sposób osiągnąć stabilizację i pokój w tym jednym z najmłodszych państw bałkańskich.

 

Program Konferencji

Data opublikowania: 27.05.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński