Wykład Nicka Pope’a pt. "UFO a rząd" w ramach projektu „Państwo, różnorodność i bezpieczeństwo. Studia nad współzależnościami we współczesnym świecie”

Termin: 08.03.2022
Miejsce: Online; MS Teams, streaming na Youtube
Organizator: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Witryna internetowa: youtu.be/9-_xRgUtU3s
Kontakt: dr Piotr Obacz, piotr.obacz@uj.edu.pl, 691 409 134

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ do udziału w wykładzie Nicka Pope’a – byłego pracownika brytyjskiego Ministerstwa Obrony, poświęconego tematowi:

UFOs and Government
(UFO a rząd)

 

Spotkanie odbędzie się 8 marca 2022 roku (wtorek) o godzinie 16:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, będzie także streamingowane na żywo na Youtube.

LINKI DO SPOTKANIA: spotkanie w MS Teamsstreaming na Youtube 

 

Nick Pope to były pracownik brytyjskiego Ministerstwa Obrony (1985-2006), znany ekspert z zakresu bezpieczeństwa, specjalizujący się w UAP (unidentified aerial phenomena – niezidentyfikowane zjawiska lotnicze) oraz UFO (unidentified flying objects – niezidentyfikowane obiekty latające), autor książek, publicysta i komentator.

Podczas służby w Ministerstwie Obrony, w latach 1991-1994 pracował w tzw. „Dziale UFO”, gdzie był odpowiedzialny za weryfikację doniesień o obserwacjach UFO i sprawdzanie czy mają one znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Później pracował Zarządzie Bezpieczeństwa Obronnego Ministry of Defence.

Jako ekspert, publicysta i komentator, Nick Pope zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, polityką rządów i działalnością wojska związaną z fenomenem UFO.

Abstrakt wykładu

 

W ostatnich czterech latach, podejście do fenomenu UFO uległo zmianie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Zmiana ta obejmuje ujawnienie nagrań z UFO wykonanych przez samoloty amerykańskiej marynarki wojennej, utworzenie w Departamencie Obrony nowych jednostek zajmujących się sprawami UFO, opracowanie ocen wywiadowczych oraz zawarcie w nowej ustawie o obronności przepisów związanych z UFO. Kongres, Departament Obrony, wywiad Stanów Zjednoczonych, mainsreamowe media zaczęły traktować sprawę poważnie. Ale czemu polityka w tym zakresie zmieniła się tak bardzo? Czy tajemnicze obiekty obserwowane w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chinach są tylko dronami czy też są pochodzenia pozaziemskiego? Czy wraz z ośrodkami rządowymi i społecznością naukową, traktującymi poważnie hipotezę o istnieniu życia pozaziemskiego możemy określić, jakie byłyby polityczne i społeczne konsekwencje potwierdzenia tej hipotezy? Były pracownik Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii Nick Pope, badający przypadki UFO dla brytyjskiego rządu, przedstawi własny pogląd na to, co obecnie się dzieje.

 

Wykład Nicka Pope'a zainauguruje cykl ośmiu wykładów w ramach projektu „Państwo, różnorodność i bezpieczeństwo. Studia nad współzależnościami we współczesnym świecie” (“State, Diversity, and Security. Studies on Interdependencies in Contemporary World”).

 

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

28 lutego


Prof. Avigail Eisenberg, University of Victoria

 

8 marca


Nick Pope, były pracownik brytyjskiego Ministry of Defence, obecnie niezależny ekspert, doradca i publicysta

 

23 marca


Prof. Robert O. Keohane, Princeton University

 

12 kwietnia


Prof. Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Azji Wschodniej i Południowej, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu WSMiP UJ

 

26 kwietnia


Prof. Artur Gruszczak, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych WSMiP UJ

 

10 maja


Prof. Brygida Kuźniak, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UJ

 

24 maja


Prof. Oriane Calligaro, Université Catholique de Lille

 

Projekt “State, Diversity, and Security. Studies on Interdependencies in Conteporary World” jest finansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego „Heritage”, Minigranty dydaktyczno-edukacyjne Edycja I, w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu nowatorskich, interdyscyplinarnych wykładów on-line z udziałem wybitnych uczonych, znakomitości życia akademickiego oraz ważnych postaci sfery publicznej z różnych krajów. Cykl wykładów dedykowany jest studentom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwłaszcza Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Będzie on dla nich niezwykłą okazją do spotkania z wybitnymi ekspertami - politologami, prawnikami, specjalistami w zakresie bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych oraz, co najważniejsze, poszerzenia wiedzy i horyzontów poznawczych. Wykłady dotyczyć będą fundamentalnych problemów i wyzwań współczesności, które w zasadniczy sposób oddziałują na ludzkie życie, funkcjonowanie państw i społeczeństw i które zaważyć mogą ich na przyszłości. Dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego przedmiotowy cykl będzie tym ważniejszy, że pozwoli ukazać wybrane problemy i wyzwania nie jako wyizolowane przypadki, lecz jako elementy globalnych procesów zachodzących w warunkach współzależności, narastających wraz z postępującą globalizacją.

Kierownikiem projektu jest dr Piotr Obacz – adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Zapraszamy wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych oraz studentów i doktorantów do udziału w wymienionych wyżej spotkaniach na platformie MS Teams i na Youtube.

Każdy z Państwa będzie miał przy tym możliwość komentowania i zadawania pytań na czacie.

W razie, gdyby przed spotkaniem chcieliby Państwo zgłosić pytania do zaproszonych gości lub zagadnienia, które chcieliby Państwo, by były omówione, do Państwa dyspozycji pozostaje Kierownik projektu i zarazem prowadzący spotkania dr Piotr Obacz: piotr.obacz@uj.edu.pl.

Data opublikowania: 22.02.2022
Osoba publikująca: Jakub Żurawski