Zaproszenie na konferencję pt. "Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Sukcesy i porażki"

Termin: 24.04.2019
Miejsce: Budynek WPiA UJ, ul. Krupnicza 33a
Organizator: Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ
Witryna internetowa: http://www.jmc.inp.uj.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Sukcesy i porażki”, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia br. w Budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33a. 

Parlament Europejski, będący w centrum procesu decyzyjnego Unii Europejskiej, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych instytucji europejskich, ale z drugiej strony niewielu obywateli ma świadomość, czym ta instytucja się zajmuje, jakie są jej kompetencje oraz w jaki sposób wpływa na codzienne życie milionów Europejczyków. Celem konferencji jest przedstawienie najważniejszych osiągnięć, ale także porażek Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2019 oraz przybliżenie zasad jego funkcjonowania i relacji z innymi instytucjami Unii Europejskiej.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu Jean Monnet Chair EUCRIS (European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It), którego kierownikiem jest Prof. dr hab. Janusz Węc. Jest to już trzecia konferencja realizowana pod auspicjami tego projektu. Pierwsza odbyła się w grudniu 2017 r. i dotyczyła oceny efektywności postanowień Traktatu z Lizbony w kontekście kryzysów UE. Druga zaś została zorganizowana w czerwcu 2018 r. i odnosiła się do reformy strefy euro.

Program konferencji w pdf

Program konferencji


9:00-9:30 Otwarcie konferencji

 • Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek, Prodziekan ds. nauki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 • Dr Piotr Bajor, Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

9.30-11.00 – SESJA I

Panel I: PARLAMENT EUROPEJSKI VIII KADENCJI - SUKCESY I PORAŻKI. SESJA PLENARNA 
sala: Aula zielona

 • Prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu), Parlament Europejski w latach 2014-2019 wobec przestrzegania praw człowieka na przykładzie promowania i ochrony praw dziecka
 • Prof. dr hab. Janusz Józef Węc (Uniwersytet Jagielloński) Zmiany w funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych w latach 2018-2019. Między projektem a realizacją 
 • Prof. dr hab. Bogdan Koszel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Aktywność Niemiec w Parlamencie Europejskim VIII kadencji 
 • Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński (Uniwersytet Jagielloński), Parlament Europejski wobec negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027: między rozwojem a możliwościami 
 • Moderator: Dr Agnieszka Nitszke (Uniwersytet Jagielloński)

 

11.00-11.30 – przerwa kawowa

11.30-13.00 – SESJA II

PANEL II A: WPŁYW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO VIII KADENCJI NA SYSTEM POLITYCZNY UNII EUROPEJSKIEJ 
sala: Aula zielona 

 • Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł (Uniwersytet Jagielloński), Entuzjaści versus sceptycy - układ sił politycznych w Parlamencie Europejskim VIII kadencji oraz powyborcze scenariusze rozwoju 
 • Dr hab. Justyna Miecznikowska (Uniwersytet Warszawski), Aktywność austriackich posłów do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji 
 • Dr hab. Anna Wierzchowska (Uniwersytet Warszawski), Działania i stanowiska Parlamentu Europejskiego VIII kadencji wobec kwestii ustrojowych Unii Europejskiej 
 • Dr hab. Tomasz Kownacki (Uniwersytet Warszawski), Wyzwania i dylematy w badaniach nad efektywnością Parlamentu Europejskiego 
 • Prof. nadzw. dr hab. Beata Molo (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), Parlament Europejski VIII kadencji wobec polityki energetycznej Unii Europejskiej 
 • Moderator: Prof. dr hab. Janusz Józef Węc (Uniwersytet Jagielloński)

 

PANEL II B: MECHANIZMY POLITYCZNE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM VIII KADENCJI - PERSPEKTYWA ILOŚCIOWA
sala: 209 

 • Dr hab. Wojciech Słomczyński (Uniwersytet Jagielloński); dr Dariusz Stolicki (Uniwersytet Jagielloński), Podział mandatów w Parlamencie Europejskim 
 • Dr hab. Jarosław Flis (Uniwersytet Jagielloński), Znaczenie siły „jedynek” dla wyniku partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
 • Dr Dariusz Stolicki (Uniwersytet Jagielloński); dr hab. Wojciech Słomczyński (Uniwersytet Jagielloński), Interesy narodowe w głosowaniach imiennych w VIII kadencji Parlamentu Europejskiego 
 • Dr Adam Kirpsza (Uniwersytet Jagielloński), Czego spodziewać się w Parlamencie Europejskim IX kadencji? 
 • Moderator: Prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

 

13.00-14.45 – przerwa obiadowa

14.45-16.15 – SESJA III

PANEL III A: PARLAMENT EUROPEJSKI VIII KADENCJI JAKO INSTYTUCJA PRZEDSTAWICIELSKA 
sala: Aula zielona  

 • Dr Barbara Curyło (Uniwersytet Opolski), Od „wielojęzycznego klubu dyskusyjnego” do „dyplomacji parlamentarnej”. Ewolucja znaczenia Parlamentu Europejskiego w kontekście aktywności międzynarodowej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem VIII kadencj
 • Dr Zbigniew Czubiński (Uniwersytet Jagielloński), Sprawa przystąpienia Unii Europejskiej do EKPCz - czy nowy spór pomiędzy instytucjami? 
 • Dr Łukasz Danel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Reforma europejskiego prawa wyborczego w latach 2015-2018 jako (nieudana) próba wzmocnienia demokratycznego wymiaru Unii Europejskiej 
 • Dr Bożena Gierat-Bieroń (Uniwersytet Jagielloński), Program "Prawa i Wartości" w Parlamencie Europejskim VIII kadencji 
 • Dr Ewa Kamarad (Uniwersytet Jagielloński), Rosnące znaczenie wzmocnionej współpracy - sukces czy porażka integracji europejskiej? 
 • Moderator: Dr hab. Anna Wierzchowska (Uniwersytet Warszawski)


PANEL III B: PARLAMENT EUROPEJSKI VIII KADENCJI WOBEC WYBRANYCH POLITYK UE – PANEL DOKTORANCKI 
sala: 209 

 • Mgr Paulina Antoń (Uniwersytet Jagielloński), Rola Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu polityki zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej 
 • Mgr Wawrzyniec Banach (Uniwersytet Jagielloński), Stanowiska frakcji VIII kadencji Parlamentu Europejskiego wobec kryzysu migracyjnego 
 • Mgr Klaudia Kudławiec (Uniwersytet Jagielloński), Parlament Europejski VIII kadencji wobec reformy strefy euro 
 • Mgr Marta Labuda (Uniwersytet Jagielloński), Parlament Europejski VIII kadencji wobec Partnerstwa Wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy
 • Mgr Monika Sowa (Uniwersytet Jagielloński), Parlament Europejski VIII kadencji wobec reformy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 
 • Mgr Olesia Tkachuk (Uniwersytet Jagielloński), Rola Parlamentu Europejskiego VIII kadencji w rozwoju współpracy z państwami sąsiedzkimi Unii Europejskiej 
 • Moderator: Dr hab. Justyna Miecznikowska (Uniwersytet Warszawski)

 

PANEL III C: PODSUMOWANIE VII KADENCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - PANEL STUDENCKI 
Sala: 103 

 • Lic. Vita Kobiela (Uniwersytet Jagielloński), Wpływ Rosji na posłów i grupy polityczne w Parlamencie Europejskim VIII kadencji 
 • Lic. Hubert Palewski (Uniwersytet Jagielloński), Parlament Europejski w obliczu Brexitu – trudne realia rozwodu 
 • Lic. Dawid Nowicki (Uniwersytet Jagielloński), Jak ponownie być wybranym? Czynniki wpływające na reelekcję posłów do Parlamentu Europejskiego 
 • Tomasz Kucharski (Uniwersytet Jagielloński), Parlament Europejski VIII kadencji w stosunku do Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 
 • Moderator: Dr Michał Dulak (Uniwersytet Jagielloński)

 

Data opublikowania: 10.04.2019
Osoba publikująca: Michał Dulak