Policja Państwowa II RP w setną rocznicę powstania 1919-2019 - ogólnopolska konferencja naukowa

Termin: 25.04.2019
Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Filedorfa "Nila" w Krakowie
Organizator: Muzeum AK i Zakład Strategii Stosunków Międzynarodowych INPiSM UJ

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Policja Państwowa II RP w setną rocznicę powstania 1919-2019”, która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2019 r. 

Współorganizatorem konferencji jest Zakład Strategii Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Policja spełnia kluczową rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, który stanowi pewnego rodzaju obiektywną formę względnej równowagi oraz działań na rzecz eliminacji zjawisk będących dla tejże równowagi zagrożeniem. 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli pociągało za sobą potrzebę utworzenia od podstaw zasad organizacyjnych nowego państwa. Przed ówczesnymi decydentami stanął ogrom prac, wśród których było powołanie organizacji policyjnej mającej na celu utrzymanie spokoju publicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego. W II Rzeczypospolitej to właśnie Policja Państwowa, obok Wojska Polskiego, była najdłużej funkcjonującą formacją bezpieczeństwa publicznego. Skonstruowany system policyjny był jednym z najsprawniejszych oraz nowatorskich w Europie, czego przykładem jest m.in. utworzenie pełnoprawnej i równoprawnej do formacji męskich tzw. „policji kobiecej”. 

Naczelnym celem konferencji jest uczczenie setnej rocznicy powstania Policji Państwowej, do której tradycji nawiązuje współczesna polska policja. Celem konferencji jest więc przybliżenie tradycji oraz organizacji Policji Państwowej II RP oraz życia codziennego policjantów. Konferencja jest organizowana jako wydarzenie towarzyszące wystawie „Służyć wiernie narodowi. Policja polska w latach 1919-1945” otwieranej w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie 25 kwietnia 2019 r.

Program konferencji

10.00–10.30 Rejestracja uczestników konferencji

10.45–11.00 Otwarcie i powitanie uczestników konferencji 

11.00–13.00 Sesja I 
Moderator: dr hab. Olgierd Grott (Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie)

  • dr hab. Bolesław Sprengel, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), „Czy Policja Państwowa była apolityczna?”
  • dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński), „Policja Państwowa Litwy Środkowej. Od autonomii do integracji”
  • dr Arkadiusz Nyzio (Uniwersytet Jagielloński), „Tworzenie Policji w latach 1989-1990. Propozycje, inspiracje, kontrowersje" 
  • asp. dr Marcin Dziubak (Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie), „Komenda Policji Państwowej dla byłej Galicji (na Małopolskę) w latach 1919-1921”
  • nadkom. Krzysztof Musielak (Biuro Historii i Tradycji KGP), „Budowanie etosu służby w formacjach policyjnych na ziemiach polskich 1918-1939”


13.00–13.30 Przerwa kawowa

13.30–15.30 Sesja II 
Moderator: dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński)

  • Małgorzata Koszarek (Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie), „Konspiracyjna działalność kpt. Józefa Wraubka”
  • Jakub Maszkiewski (Uniwersytet Jagielloński), „Działania Policji Państwowej wobec organizacji komunistycznych na terenie Polski w okresie międzywojennym”
  • Karolina Przewoźnik (Uniwersytet Rzeszowski), „Służba funkcjonariuszy Policji w Polsce międzywojennej i podczas II wojny światowej”
  • Łukasz Kominek (Wojskowa Akademia Techniczna), „Nowe technologie w polskiej Policji”
  • mgr Michał Chlipala (Katedra Historii Medycyny CM UJ), „Oddziały zwarte Policji Państwowej II RP" 


16.00-17.00 Projekcja filmu dokumentalnego

17.00-17.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

Organizatorzy:

dr Marek Lasota - Dyrektor Muzeum AK 
dr hab. Olgierd Grott - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Aleksander Głogowski - kierownik Zakładu Strategii Stosunków Międzynarodowych INPiSM UJ
Jakub Maszkiewski - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 
Gmina Miejska Kraków 
Województwo Małopolskie

Data opublikowania: 05.03.2019
Osoba publikująca: Michał Dulak