Warsztaty w Genewie: A European Election Day Exploratory Workshop

Termin: 24.09.2017 - 26.09.2017
Miejsce: Genewa, Szwajcaria
Organizator: Sieć Uniwersytetów Europaeum

W dniach 26-28 września w Genewie odbędzie się warsztat sieci Europaeum, której członkiem jest Uniwersytet Jagielloński. Europaeum pokrywa wszystkie koszty prócz kosztów podróży.

Data opublikowania: 09.08.2017
Osoba publikująca: Jakub Żurawski