Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w INPiSM UJ

W dniu 8 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Uroczystość otworzył Dyrektor INPiSM Prof. dr hab. Robert Kłosowicz, który przywitał władze dziekańskie, grono profesorskie, wszystkich pracowników oraz licznie zgromadzonych studentów instytutu.

Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ, który również przywitał zgromadzonych uczestników uroczystości i z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego pracownikom oraz studentom złożył życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów naukowych i dydaktycznych.

W kolejnej części prowadzonej przez dr. Pawła Ścigaja - wicedyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia poszczególnych kierunków prowadzonych w INPiSM.

Następnie wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WSMiP Pani Agata Kempa przedstawiła działalność samorządu studenckiego, jak również kół naukowych i zaprosiła studentów do włączenia się w ich działalność.

Ostatnią częścią uroczystości był wykład inauguracyjny pt. "Debaty o źródłach powstania i końca zimnej wojny”, który wygłosił Prof. dr hab. Andrzej Mania.

Studentom i Pracownikom INPiSM dziękujemy za udział w uroczystości i życzymy wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim.

Gaudeamus igitur!

Data publikacji: 11.10.2019
Osoba publikująca: Jakub Żurawski