Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa - pierwszy numer nowego pisma poświęconego problematyce bezpieczeństwa

Uprzejmie informujemy, że ukazał się pierwszy numer Jagiellońskiego Przeglądu Bezpieczeństwa - nowego pisma Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, którego wydawcą jest Zakład Bezpieczeństwa Narodowego. Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa zrodził się z potrzeby wzbogacenia współczesnej debaty o bezpieczeństwie toczonej w Polsce i za granicą. Wychodząc od bieżącej aktywności naukowej pracowników Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ, otwiera możliwość i zachęca do udziału w tej debacie przedstawicieli ośrodków akademickich, naukowych i eksperckich z kraju i zagranicy. Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa będzie towarzyszyć innym ważnym cyklicznym przedsięwzięciom Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego: międzynarodowej (globalnej) Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference, krajowej Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa, jak również wykładom otwartym Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Zapraszam do włączenia się do debaty na łamach Jagiellońskiego Przeglądu Bezpieczeństwa z pożytkiem dla rozwoju polskich badań nad bezpieczeństwem oraz ich wkładu w międzynarodową refleksję nad współczesnymi problemami bezpieczeństwa.

Wszystkie dodatkowe informacje związane z publikowaniem na łamach „Jagiellońskiego Przeglądu Bezpieczeństwa" możecie Państwo uzyskać kontaktując się z członkami redakcji pod adresem jpb@uj.edu.pl

Pierwszy numer czasopisma jest dostępny na stronie JPB, pod adresem: http://www.przeglad.uj.edu.pl/archiwum

Lub możba pobrać go tutaj: Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa, nr 1

Dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Redaktor Naczelny