Dyżury pracowników INPiSM

Szanowni Państwo,

informacje o dyżurach pracowników INPiSM UJ można  znaleźć w zakładce Dyżury pracowników, w profilach pracowników w systemie USOSWeb oraz na podstronach katedr i zakładów naszego Instytutu.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków

Dziekan
dr hab. Paweł Laidler, prof UJ
 
Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji
dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ
 
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ
 
Prodziekan ds. kadrowych i finansowych
dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ
 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

prof. dr hab. Adrian Tyszkiewicz

 
Zastępca Dyrektora ds. ogólnych i międzynarodowych
dr hab. Piotr Bajor

  
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr Edyta Chwiej

Władze INPiSM UJ