Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

 

Godziny otwarcia sekretariatów
poniedziałek-piątek, godz. 09.00-14.00

1) Wprowadzony zostaje bezwzględny nakaz przestrzegania zasady zachowania min. 1,5 m odległości pomiędzy pracownikami a interesantami.

2) Załatwianie spraw odbywa się, co do zasady, w systemie zdalnym (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy MS Teams lub korespondencyjnie) w godz. 9:00-14:00.

W wyjątkowych przypadkach, wymagających bezpośredniej obecności, możliwa jest wizyta w punkcie kontaktowym w budynku przy ul.W.Reymonta 4 na IV p, po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez formularz: 

Formularz zgłoszenia wizyty w sekretariacie INPiSM

Informacja o planowanej wizycie (w godz.10:00-13:00) winna być podana minimum na dwa dni przed planowaną wizytą, z zaznaczeniem sprawy, z którą interesant zamierza przyjść, w celu przygotowania bezpiecznej i szybkiej obsługi .

Osoby, które nie uzgodnią terminu wizyty w przewidzianym terminie nie zostaną przyjęte.

3) Wprowadza się obowiązek odnotowania przybycia interesanta poprzez każdorazowy wpis w dzienniku wizyt (wersja cyfrowa; konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz nr tel. kontaktowego).

4) Interesanci są obowiązani używać maseczek ochronnych oraz zdezynfekować ręce odpowiednim preparatem będącym na wyposażeniu jednostki.

5) W punkcie kontaktowym odbywa się wymiana korespondencji, dokumentów, druków przy zachowaniu zasady ograniczenia kontaktu bezpośredniego do niezbędnego minimum.

Sekretariat ds. studenckich - studia stacjonarne i niestacjonarne - prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail lub MS Teams

 

mgr Agnieszka Dębska (agnieszka.debska@uj.edu.pl)

Bezpieczeństwo Narodowe I- ego i II - ego stopnia studia stacjonarne

pok.433, tel. 12 663-27-94

 

mgr Magdalena Geodecka (magdalena.geodecka@uj.edu.pl)

Politologia I - ego i II - ego stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo Narodowe I - ego i II - ego stopnia niestacjonarne

pok.433, tel. 12 663-25-41

 

lic. Magdalena Ullman-Kulik  (m.ullman-kulik@uj.edu.pl)

Stosunki Międzynarodowe I - ego i II - ego stopnia stacjonarne

pok.433, tel. 12 663-27-93

 

 

Sekretariat ogólny - prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail lub MS Teams

 

mgr Agnieszka Zyza (p.o.kierownika sekretariatu) agnieszka.zyza@uj.edu.pl

Obsługa spraw związanych z działalnością Instytutu oraz obsługa spraw pracowniczych

 

pok. 430, tel.: 12 663-25-38

 

mgr Małgorzata Jasińska (malgorzata.jasinska@uj.edu.pl) Zastępca p.o.kierownika sekretariatu; Studia doktoranckie, Obsługa administracyjna Rady Dyscypliny,  Prowadzenie ewidencji majątku Instytutu

pok. 428, tel.: 12 663-27-43

 

lic. Anna Januszewska (anna.januszewska@uj.edu.pl) - Obsługa administracyjna projektów badawczych i grantów;

pok. 428, tel.: 12 663-25-36

 

mgr Agnieszka Podoba - nieobecna

Harmonogramy, sesja, rezerwacja sal - prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail lub MS Teams

 

mgr Agnieszka Nowakowska-Swół (a.nowakowska-swol@uj.edu.pl)

Harmonogram studiów stacjonarnych i niestacjonarnyc; rezerwacja sal; pensa pracowników

pok. 432, tel.: 12 663-25-40

 

Agnieszka Sikora (agnieszka.1.sikora@uj.edu.pl)

Wyjazdy krajowe i zagraniczne, sesja egzaminacja, poczta zewnetrzna i wewnętrzna

pok. 432, tel.: 12 663-25-40