Beyond "Neptune Spear" – Special Operations Forces versus postmodern international security threats

24 maja w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się konferencja "Beyond Neptune Spear - SOF versus postmodern security threats" współorganizowana przez Dowództwo Wojsk Specjalnych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Licznie zgromadzonych gości - generałów wojsk specjalnych krajów NATO, ambasadorów, konsulów, ministrów oraz badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, powitali JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Dowódca Wojsk Specjalnych - gen. bryg.  Piotr Patalong.

Prelegenci i uczestnicy konferencji debatowali nad nowymi formami zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego wskazując nie tylko na ich nowe odmiany, ale także na formy przeciwdziałania im.  Wśród prelegentów znaleźli się: dr hab. Hubert Królikowski, prof. UJ; dr hab. Artur Gruszczak; dr Michał Matyasik ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz lt. gen. Frank Kisner, Dowódca Operacji Specjalnych NATO; brig. gen. Marshall Webb, przedstawiciel Dowództwa Operacji Specjalnych Sił Powietrznych USA oraz płk Marcin Szymański, zastępca Szefa Sztabu ds. Operacji DWS. Konferencję podsumowali gen. Patalong oraz prof. dr hab. Andrzej Mania, Prorektor UJ ds. dydaktyki. W konkluzjach obok syntezy najważniejszych wątków wyrazili nadzieję i optymizm na temat dalszej współpracy UJ oraz DWS.