Promocja książki dr hab. Beaty Kosowskiej-Gąstoł

O międzynarodowych, współczesnych partiach politycznych, ze szczególnych uwzględnieniem partii politycznych w Unii Europejskiej, dyskutowano we środę 4 marca na pierwszym z serii spotkań promujących dorobek naukowy pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Gościem wieczoru była Pani dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, autorka monografii pt. Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe. Rozwój, struktury, funkcjewydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestniczący w dyskusji eksperci zgodnie podkreślili twórczy i nowatorski charakter publikacji. Prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik wskazała na odważną postawę badawczą Autorki, która wielopoziomowość struktur partyjnych analizuje w kontekście przybierających współcześnie na sile procesów politycznych takich jak decentralizacja oraz integracja europejska. Z kolei prof. dr hab. Andrzej Zięba - znawca problematyki prawnej instytucjonalizacji partii politycznych, podkreślił, że autorka dostosowała dorobek badań politologicznych nad partiami działającymi w złożonych systemach ustrojowych do analizy struktur europejskich partii politycznych, co bez wątpienia stanowi twórczy wkład dr hab. Beaty Kosowskiej-Gąstoł do badanej problematyki na płaszczyźnie metodologicznej.

Spotkania z autorami, dzięki uprzejmości Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, odbywać się będą w pierwsze środy miesiąca.

Opracował: Maciej Miżejewski

Zdjęcia: Kamil Jasnos

fot. Kamil Jasnos
Data publikacji: 06.03.2015
Osoba publikująca: Jakub Żurawski