Promocje doktorskie WSMiP UJ

9 listopada 2012 r. odbyły się promocje doktorskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Nowych doktorów wypromowali także Profesorowie naszego Instytutu: Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Andrzej Mania, Dziekan WSMiP UJ prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Dr hab. Barbara Stoczewska, prof. UJ, Prof. dr hab. Janusz Węc i Prof. dr hab. Andrzej Zięba.