Konferencja "Po co nam Parlament Europejski?"

Konferencję „Po co nam Parlament Europejski?" można zaliczyć do przeszłości. Wydarzenie odbyło się 27 marca 2014 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy oraz mediów. Organizatorzy, Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ), Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (INPiSM UJ) oraz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (CIM), zmierzyli się z wyzwaniem profesjonalnej analizy różnych aspektów funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Jako prelegenci wystąpili europosłowie, kandydaci, naukowcy jak również studenci i doktoranci. Dołożono wszelkich starań, aby spotkanie było obiektywne oraz skupiało się na roli PE w strukturach systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz jego wpływu na życie codzienne obywateli.

Niewątpliwie największym zainteresowaniem cieszyli się goście zaproszeni do panelu politycznego. Europosłowie oraz kandydaci zostali poproszeni o przedstawienie swoich największych sukcesów i planów. Na pytania moderatów, prof. dr. hab. Janusza Józefa Węca oraz prof. dr. hab. Zdzisława Macha odpowiadali prof. dr hab. Jan Hartman, prof. dr hab. Ryszard Legutko, prof. dr hab. Joanna Senyszyn, dr Czesław Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein oraz Jadwiga Emilewicz. Była to doskonała okazja do wysłuchania osób, które na co dzień pracują w Parlamencie Europejskim i reprezentują interesy wyborców. Pojawiły się m.in. kwestie ekonomiczne, gospodarcze, klimatyczne czy legislacyjne. Ponadto wszyscy goście wyrazili nadzieję, że w zbliżających się, majowych wyborach, Polacy poprawią frekwencję sprzed pięciu lat. Po wystąpieniach europosłów publiczność mogła zadawać pytania, a dotyczyły m.in. praw zwierząt, sytuacji ekonomicznej kadry naukowej czy też wspierania młodych ludzi.

W panelu eksperckim podjęto tematy dotyczące specyfiki działań Parlamentu Europejskiego, jego wpływu na funkcjonowanie Unii Europejskiej podczas ostatniej kadencji oraz szanse i wyzwania na przyszłość. Swoje referaty zaprezentowali: dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, dr hab. Tomasz Młynarski, dr Beata Kosowska-Gąstoł oraz dr Agnieszka Nitszke. Prelegenci mówili o roli traktatu lizbońskiego, bezpieczeństwie energetycznym, frakcjach w Parlamencie Europejskim oraz jego kompetencjach budżetowych. Różnorodna tematyka wystąpień ukazała szerokie znaczenie tej instytucji oraz dała impuls do dyskusji, która również miała miejsce pod koniec panelu. Moderatorem był prof. dr hab. Janusz Józef Węc.

W trzecim, ostatnim panelu konferencji, swoje referaty mieli okazję zaprezentować młodzi adepci nauk politycznych. Wiktoria Cekiera, mgr Michał Dulak, mgr Adam Kirpsza oraz Grzegorz Stachowiak przygotowali interesujące wystąpienia na temat postawy Parlamentu wobec sytuacji na Ukrainie, roli Sejmu i Senatu przed akcesją Polski w struktury organizacji, pozytywnej roli Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej czy działań instytucji w związku z przystąpieniem UE do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Moderatorem był mgr Paweł Musiałek, a pod koniec wybuchła ożywiona dyskusja z pracownikami naukowymi Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja była dużym osiągnięciem organizatorów, a wysoki poziom merytoryczny i zaproszeni goście zapewnili świetną frekwencję. Wydarzenie zostało odnotowane przez polskie i ogólnopolskie media, co z pewnością przyczyniło się do pozytywnej promocji Koła oraz Instytutu. Organizatorzy już pracują nad kolejnymi projektami, które mają szansę stać się podobnym sukcesem, jak wyżej wspomniana konferencja.

Simona Sienkiewicz

fot. Hanna Jankowska, Joanna Sozańska
Data publikacji: 07.04.2014
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki