Konferencja „15 Years of Polish Membership in Nato: Experiences & Future Challenges"

W dniach 12-13 marca 2014 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „15 Years of Polish Membership in Nato: Experiences & Future Challenges", zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ we współpracy z przedstawicielami Wojsk Specjalnych.

To szczególne wydarzenie dla Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął Prorektor UJ, prof. dr. hab. Andrzej Mania, który podkreślił, że wspólne spotkanie kadry akademickiej, przedstawicieli wojska oraz studentów UJ wpisuje się w obchodzony w tym roku jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prorektor we wstępie zaznaczył, że w dzisiejszych czasach działania zbrojne powinny być rozumiane przede wszystkim jako sposób zapewnienia pokoju, co jest jednym z zadań Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Pierwszy panel konferencji poświęcony był polskim doświadczeniom w Sojuszu. Tadeusz Krzywda z MSZ przypomniał zebranym słuchaczom drogę Polski do Sojuszu, natomiast prof. Artur Gruszczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego rozważał argumenty przemawiające za tym, że NATO stało się sprawnym graczem na arenie międzynarodowej. Jako następny głos zabrał dr Wojciech Michnik, podkreślając Polski wkład w rozwój transatlantyckiej więzi i rolę RP jako regionalnego lidera.

Oprócz kadry naukowej i oficerskiej w konferencji wzięli również udział żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów na czele z dowódcą, płk Wiesławem Kukułą. Ppłk Maciej Klisz, szef sztabu JWK, przedstawił historię oraz znaczenie NATO w rozwoju polskich wojsk specjalnych, podkreślając przy tym szczególną rolę tego rodzaju wojsk w koncepcji obrony RP. Niewątpliwą atrakcją tego dnia konferencji był pokaz sprzętu oraz możliwość rozmowy z doświadczonymi żołnierzami polskich Wojsk Specjalnych.

Prelegenci występujący podczas panelu trzeciego skoncentrowali się na zarysowaniu znaczenia Sojuszu dla pozostałych krajów Europy. Mjr Radu Dinu zaprezentował historię oraz zaangażowanie Rumunii w działania Sojuszu, a pozostali goście, przedstawiciele akademii wojskowych, rozważali wpływ NATO m.in. na bezpieczeństwo Republiki Czeskiej czy Litwy. Oprócz wyzwań stojących przed członkami NATO szczególnie omawianą kwestią była rola Sojuszu w stabilizacji sytuacji oraz rozwoju edukacyjnego, militarnego i politycznego państw członkowskich. Wskazano także, że działania NATO zwiększają świadomość społeczeństwa w kwestii potrzeby zapewniania bezpieczeństwa nie tylko w czasie kryzysów czy wojny.

Drugi dzień konferencji poświęcony został aspektom dotyczącym przyszłości Sojuszu, możliwościom współpracy z innymi aktorami, zarówno państwowymi, jak i międzynarodowymi, a przede wszystkim wyzwaniom, jakie niesie ze sobą nieustannie ewoluujące środowisko bezpieczeństwa.

W panelu czwartym udział wzięli: komandor Jarosław Hewelt – zastępca Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP, wyróżniając pięć wymiarów zawierających tendencje i wyzwania dla światowego bezpieczeństwa aż do 2040 roku; dr Łukasz Kamieński z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił problemy zarządzania ryzykiem w NATO; płk dr Harald Gell z Terezjańskiej Akademii Wojskowej – najstarszej tego typu uczelni na świecie omówił austriacki wkład w rozwój zarządzania kryzysowego w UE i NATO.

W kolejnej sesji wystąpili: płk Martin Braterschofsky, zastępca dyrektora CIMIC Centre of Excellence w Holandii, który skupił się na niekinetycznych operacjach przeprowadzanych przez NATO i specjalnym wkładzie, jaki wnoszą do Sojuszu takie instytucje jak Centres Of Excellence, Civil-Military Cooperation Centre Of Excellence; dr Marian Żuber z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu., przedstawiający historię współpracy UE i NATO począwszy od roku 1990; mgr Agata Mazurkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która omówiła współpracę między NATO a ONZ.

Ostatni, szósty panel, zawierał trzy prezentacje. W pierwszej dr Marek Czajkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił System Obrony Antybalistycznej NATO. Dr Piotr Kozłowski z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie poruszył problem stosunków NATO z Japonią. Mgr Jacek Durkalec z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych omówił stosunek Sojuszu do broni nuklearnej.

Dwa dni konferencji przyniosły wiele udanych sesji i pozwoliły pogłębić wiedzę na temat NATO. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ z przyjemnością podjęło wielu specjalnych gości w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczególne słowa podziękowania należą się studentom skupionym w KBNB UJ za ich zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia.

Data publikacji: 14.03.2014
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński