Wielkie kłopoty czy mała stabilizacja? Polska jak enklawa dla uchodźców ze Wschodu

W dniu 3 grudnia 2013 r. odbyła się zorganizowana przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego debata ekspercka pod tytułem „Wielkie kłopoty czy mała stabilizacja? Polska jak enklawa dla uchodźców ze Wschodu". Motywem przewodnim dyskusji była kwestia trafiających do Polski uchodźców, a tematykę przybliżyli słuchaczom goście - pan Tomasz Cytrynowicz reprezentujący Urząd ds. Cudzoziemców, pani Anna Strama z krakowskiego Centrum Pomocy Prawnej imienia Haliny Nieć oraz Liudmyla Datskova doktorantka w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ. W pierwszej części spotkania zgromadzeni wysłuchali krótkich wystąpień ekspertów dotyczących takich kwestii jak status uchodźcy, polskich uregulowań prawnych w tym zakresie, a także działalności Urzędu ds. Cudzoziemców oraz Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć. Druga część spotkania była poświęcona pytaniom od publiczności. W jej trakcie omówione zostały pozostałe istotne kwestie dotyczące problematyki uchodźców w Polsce.

Wybór tematu debaty nie był przypadkowy, bowiem Polska, jako jeden z krajów granicznych Unii Europejskiej, często bywa pierwszy państwem, do którego udają się cudzoziemcy zza wschodniej granicy. Dlatego też dokładne i rzetelne zapoznanie się z tą tematyką jest bardzo istotne, a wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, jak i pracowników naukowych. Organizatorką debaty z ramienia Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ była Ewa Orłowska, koordynatorka Sekcji Wschodniej KSSM.

Data publikacji: 08.01.2014
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki