Naukowcy z Polski i państw Partnerstwa Wschodniego o sukcesach i wyzwaniach programu

Kilkudziesięciu naukowców z państw objętych programem Partnerstwo Wschodnie oraz Polski wzięło udział 18 listopada 2013 r. w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej wdrażaniu programu Partnerstwo Wschodnie w tych państwach. Konferencja była podsumowaniem międzynarodowego projektu badawczego „Partnerstwo Wschodnie: założenia – doświadczenia – wyzwania. Analiza procesu implementacji w państwach objętych programem" realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Otwierając konferencję Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Bogdan Szlachta podkreślił znaczenie realizowanego przez UJ projektu dla rozszerzenia współpracy naukowej pomiędzy UJ a uczelniami z państw Partnerstwa Wschodniego. Dodał, że wymiernym efektem rozpoczętej współpracy jest proces podpisywania umów pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i uczelniami państw Partnerstwa Wschodniego, które przewidywać będą m.in. wymianę studentów i naukowców oraz realizację projektów badawczych.

Reprezentujący na konferencji Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP dr Mariusz Maszkiewicz podkreślił, że Polska jako inicjator programu, przywiązuje ogromną wagę do jego wdrażania. Ambasador Maszkiewicz wyraził również zadowolenie z rozpoczętej szerokiej współpracy pomiędzy naukowcami, która z pewnością w przyszłości zaowocuje realizacją wspólnych projektów.

W trakcie konferencji naukowcy z uczelni Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu przedstawili wyniki obrad konferencji narodowych dotyczące stanu wdrażania Partnerstwa Wschodniego w poszczególnych państwach oraz wygłosili referaty dotyczące wybranych aspektów stosunków ich krajów z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa Wschodniego. Organizacja konferencji narodowych, które odbyły się 27 września w Kiszyniowie, 11 października w Kijowie, 29 października w Erywaniu, 4 listopada w Tbilisi oraz 6 listopada w Baku była częścią realizowanego przez WSMiP UJ projektu, w ramach którego powołane zostało konsorcjum badawcze z najlepszymi uczelniami z poszczególnych państw Partnerstwa Wschodniego. W skład konsorcjum weszły następujące uczelni: Instytut Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Państwowy Uniwersytet w Kiszyniowie, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi, Państwowy Uniwersytet w Erywaniu oraz Państwowy Uniwersytetem w Baku.

Projekt „Partnerstwo Wschodnie: założenia – doświadczenia – wyzwania. Analiza procesu implementacji w państwach objętych programem" współfinansowany jest przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013".

Data publikacji: 28.12.2013
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki