Problem upadku państw w Rogu Afryki – sprawa lokalna czy globalna?

Dnia 27 listopada 2013 r. Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ) zorganizowało debatę ekspercką „Problem upadku państw w Rogu Afryki – sprawa lokalna czy globalna?"

Zaproszeni specjaliści, naukowo zajmujący się badaniami nad Afryką pod względem politycznym, międzynarodowym oraz instytucjonalnym, wygłosili krótkie prelekcje, które były wstępem do późniejszej konfontacji poglądów między nimi. Głos zabrali: dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ, który przedstawił problem dysfunkcyjności państw oraz omówił sytuację polityczną w Etiopii, mgr Krzysztof Tlałka, doktorant w INPiSM UJ swoje wystąpienie skoncentrował wokół wysiłków podejmowanych przez wspólnotę międzynarodową w celu zmniejszenia negatywnych skutków płynących z najbardziej zdestabilizowanego kraju świata, czyli Somalii, a Katarzyna Graniczewska opowiedziała
o wpływie słabości instytucjonalnej państwa na procesy polityczne zachodzące w Kenii.

Debatę moderowała mgr Marta Antosz, doktorantka INPiSM UJ.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród studentów oraz pozostałych pasjonatów nauk politycznych. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób zainteresowanych Afryką, który ma obecnie coraz wiekszy wpływ stosunki międzynarodowe.

Data publikacji: 04.12.2013
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki