Naukowcy o sukcesach i wyzwaniach Partnerstwa Wschodniego na Ukrainie

Naukowcy z Ukrainy oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 11 października br. wzięli udział w konferencji naukowej poświęconej wdrażaniu programu Partnerstwo Wschodnie na Ukrainie. Konferencja odbyła się w Kijowskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych, w ramach międzynarodowego projektu badawczego „Partnerstwo Wschodnie: założenia – doświadczenia – wyzwania. Analiza procesu implementacji w państwach objętych programem" realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Udział w obradach wziął zastępca Ambasadora RP w Kijowie Dariusz Górczyński.

Radca Górczyński podkreślił znaczenie Partnerstwa Wschodniego i zaznaczył, że w ostatnim czasie program ten potwierdził swoją rolę skutecznego instrumentu wspierania reform i demokratyzacji w państwach Europy Wschodniej. Dodał, że Polska niezwykle wysoko ocenia wysiłek transformacyjny poszczególnych państw i ich sukcesy, które mają miejsce niezależnie od wielu problemów wewnętrznych.

W dalszej części wystąpienia radca Górczyński zadeklarował gotowość do dalszego dzielenia się przez Polskę doświadczeniami transformacji z partnerami w Europie Wschodniej. Dodał, że istotne znaczenie w tym procesie będzie miał zainicjowany przez Polskę program Visegrad 4 Eastern Partnership. Celem przygotowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy programu jest właśnie wsparcie dla procesów demokratyzacji i transformacji w państwach Partnerstwa Wschodniego.

Radca Górczyński podkreślił również, że Polska opowiada się za ambitnym finansowaniem programu Partnerstwa Wschodniego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zaznaczył, że o kształcie stosunków z Unią Europejską w przyszłości decydować będą wprowadzane w tych państwach zmiany. Podkreślił, że partnerzy, którzy będą wprowadzać reformy otrzymają znaczne wsparcie od Unii Europejskiej, zgodnie z zasadą „więcej za więcej".

W konferencji udział wzięło kilkudziesięciu naukowców z uczelni kijowskich, niektórych regionów Ukrainy, a także delegacja z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który reprezentowali Prof. Joachim Diec – Dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ oraz Dr Piotr Bajor – międzynarodowy koordynator projektu.

W trakcie obrad dyskutowano o transformacji społeczno-politycznej Ukrainy, polityce integracji europejskiej oraz o wynikach wdrażania programu Partnerstwo Wschodnie w tym państwie.

Projekt „Partnerstwo Wschodnie: założenia – doświadczenia – wyzwania. Analiza procesu implementacji w państwach objętych programem" realizowany jest przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach konsorcjum uczelni z państw objętych programem. Następne konferencje odbędą się w Erywaniu (29 października), Tbilisi (4 listopada) i Baku (6 listopada). Projekt współfinansowany jest przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013".

Data publikacji: 27.10.2013
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki