Debata pt. "10-lecie operacji Iraqi Freedom. Ocena polskiego zaangażowania w Iraku"

 

 

 

 

 

Dwudziestego marca 2013 minęła dziesiąta rocznica rozpoczęcia operacji Iraqi Freedom. Była to dobra okazja, aby podsumować z polskiej perspektywy konsekwencje tej interwencji państw koalicyjnych. Korzystając z niej, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ przy współpracy Koła Naukowego Amerykanistyki UJ oraz Bliskowschodniego Koła  Naukowego UJ w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych zorganizowało debatę pt. „10-lecie operacji Iraqi Freedom. Ocena polskiego zaangażowania w Iraku."

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali: dr hab. Artur Gruszczak, dr Aleksander Głogowski, dr Wojciech Michnik oraz dr Łukasz Fyderek. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Dowództwa Wojsk Specjalnych: ppłk Tomasz Artemiak oraz pan Piotr Orłowski.

Każdy z panelistów zaprezentował inną płaszczyznę oceny zagadnienia. Prof. Gruszczak skoncentrował się na zmianach w koncepcjach militarnych, które zaszły pod wpływem doświadczeń irackich. Dr Głogowski zwrócił uwagę na trudności w przekładaniu zdobytych doświadczeń na nowe, lepsze wzorce – szczególnie w zakresie kooperacji środowiska akademickiego i wojskowego. Dr Michnik z kolei naświetlił to, jak uczestnictwo w misji irackiej wpłynęło i nadal wpływa na relacje polsko-amerykańskie.  W końcu dr Fyderek wyjaśnił, jak nasze zaangażowanie na Bliskim Wschodzie wpłynęło na postrzeganie naszego państwa w regionie. Skomentował również zagadnienie z irackiej perspektywy państwa, które zostało niejako przymuszone do demokracji. Nasi goście z DWS krótko naświetlili ewolucję, jaką przeszły Wojska Specjalne pod wpływem uczestnictwa w interwencji w Iraku.

Wszyscy prelegenci otrzymywali pytania z wypełnionej do ostatniego miejsca przez studentów sali. Świadczyło to o żywym zainteresowaniu tematyką, jak również przyczyniało się do prowadzenia ożywionej dyskusji. Nieoceniony wkład w jej umiejętne prowadzenie wniósł moderator – dr Marcin Grabowski. Na szczęście nie zawsze wszyscy się zgadzali w swoich ocenach, co przyczyniało się do utrzymywania wysokiego poziomu intensywności debaty. O jej atrakcyjności świadczy również fakt, że trwała niemalże trzy godziny z jedną krótką przerwą.

Pozytywne wrażenia i oceny wyrażane przez uczestników spotkania pozwalają mieć nadzieję, że kolejne organizowane przez KNBN UJ wydarzenia będą cieszyć się równie dużą popularnością i wniosą swój istotny wkład w poszerzanie i pogłębianie zainteresowań studentów INPiSM oraz całego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

 

Sprawozdanie z debaty przygotował:

Mateusz Szabla, bezpieczeństwo narodowe, III rok studiów I stopnia

Data publikacji: 20.04.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński