Seminarium "Rywalizacja czy integracja: Kierunki rozwoju Azji i Pacyfiku w początkach XXI wieku"

"Rywalizacja czy integracja: Kierunki rozwoju Azji i Pacyfiku w XXI wieku" to tytuł seminarium, które odbyło się 26 marca 2013 roku w Librarii Collegium Maius UJ. Zorganizowały go: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. W spotkaniu, które prowadził prof. dr hab. Andrzej Mania, prorektor UJ ds. dydaktyki i przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM wzięli udział pracownicy i studenci UJ oraz goście z innych uczelni.

Seminarium otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Bogusławy Skulskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która zajęła się problemem instytucjonalizacji procesów integracji regionalnej w Azji Wschodniej, przedstawiając zarówno popularne organizacje, jak Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschocniej (ASEAN), ASEAN+3, Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), czy Szczyt Azji Wschodniej (EAS), jak też nieco mniej znane, ale równie istotne, np. trójkąty wzrostu.

Wystąpienie prof. dr. hab. Edwarda Haliżaka z Uniwersytetu Warszawskiego, będącego też przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych dotyczyło międzynarodowej strategii Chin w kontekście idei Tianxia (chin. "to, co pod niebem"), łącząc konteksty historyczne i filozoficzne (zaczerpnięte z filozofii chińskiej) oraz wzrastającą współcześnie potęgę gospodarczą i militarną tego państwa.

Ostatnim wystąpieniem, była prezentacja dr. Marcina Grabowskiego z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, który analizował ostatnie ćwierćwiecze w polityce USA wobec regionu Azji i Pacyfiku w kontekście retoryki i rzeczywistości działania poszczególnych partii politycznych, tj. republikanów i demokratów. Po wystąpieniach miała miejsce dyskusja, która skupiła się szczególnie na problemie wzrastającej potęgi Chin w regionie i świecie.

fot. Anna Wojnar
Data publikacji: 03.04.2013
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki