Wykład Dowódcy Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotra Patalonga "Rola wojsk specjalnych w systemie bezpieczeństwa kraju"

14 marca br. dzięki umowie podpisanej przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Dowództwo Wojsk Specjalnych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ wraz z Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ mieli zaszczyt gościć gen. bryg. Piotra Patalonga, Dowódcę Wojsk Specjalnych. Pan generał wygłosił wykład o miejscu i roli, jaką zajmują wojska specjalne w systemie bezpieczeństwa naszego państwa. Nawiązał również do dynamicznych zmian, które zachodzą w charakterze współczesnego konfliktu zbrojnego. Wobec asymetryczności dzisiejszych zmagań, rola wojsk specjalnych ciągle nabiera na znaczeniu.

W pierwszej części swojego wystąpienia gen. Patalong nakreślił sytuację, w jakiej powstało Dowództwo Wojsk Specjalnych. Wobec ogromnego zróżnicowania i kompletnego braku spójnego szkolenia, wydzielenie oddziałów specjalnych jako osobnego rodzaju wojsk było koniecznością. Dzięki temu, poszczególne oddziały, dotąd rozproszone w strukturach wojskowych mogą budować skoordynowany potencjał pod jednolitym dowództwem. Podniesienie wojsk specjalnych do rangi osobnego rodzaju Sił Zbrojnych pozwala nie tylko na lepsze szkolenie, ale również tworzenie zróżnicowanych, ale uzupełniających się jednostek taki jak JW Grom, JW Komandosów, JW Formoza, JW Agat i JW Nil.

Kolejnym tematem poruszonym przez gen. Patalonga była aktywność polskich wojsk specjalnych w NATO. Fakt, że już w 2008 roku (w rok po utworzeniu DWS) zadeklarowano gotowość do osiągnięcia przez Siły Zbrojne RP statusu państwa wiodącego w obszarze operacji specjalnych NATO oraz osiągnięcia zdolności do dowodzenia sojuszniczymi operacjami specjalnymi był czynnikiem silnie napędzającym rozwój wojsk specjalnych.

Jako przykład skutecznego działania polskich wojsk specjalnych, gen. Patalong podał ich zaangażowanie w misji ISAF w Afgaistanie. Mówił o znacznych ilościach przejętych materiałów wybuchowych i udaremnionych zamachów. Podkreślona została również współpraca z innymi rodzajami Sił Zbrojnych w ramach operacji połączonych. Oprócz misji afgańskiej, polscy specjaliści na przestrzeni ostatnich 18 lat uczestniczyli w szeregu innych operacji międzynarodowych, tak w ramach NATO jak i ONZ.

Osobną kwestią, budzącą żywe zainteresowanie studentów, była sprawa naboru do wojsk specjalnych. Gen. Patalong opisał zasady jego przeprowadzania, które różnią się w zależności od jednostki go prowadzącej. Mówił również o trudnym szkoleniu, które przechodzą operatorzy wszystkich jednostek, m. in. na Kaukazie, czy w Himalajach. Duża waga przywiązywana do szkolenia jest wyrazem filozofii wojsk specjalnych, które kierują się zasadą, że „człowiek jest ważniejszy niż sprzęt, a jakość lepsza niż ilość".
 

Pod koniec swojego wystąpienia gen. Patalong odniósł się do przyszłości czekającej wojska specjalne. Przytoczył opinie, według których mają przed sobą perspektywę intensywnego rozwoju, w związku ze swoją efektywnością, szybkością, z jaką mogą zostać rozwinięte oraz relatywnie niskimi kosztami wykorzystania.

Po wykładzie nastąpiła seria pytań zarówno ze strony pracowników naukowych Instytutu jak i przedstawicieli studentów i doktorantów. Generał chętnie i cierpliwie wyjaśniał wątpliwości. Żywe zainteresowanie tematyką wśród zabranych spowodowało, że pytań było więcej niż czasu na udzielenie na nie odpowiedzi.

Sukces tego wydarzenia niewątpliwie jest efektem dobrej współpracy na linii Uczelnia-Dowództwo Wojsk Specjalnych i pozwala mieć nadzieję, że nie było to ostatnie tego typu wydarzenie.

 

Sprawozdanie z wykładu przygotował:

Mateusz Szabla, bezpieczeństwo narodowe, III rok studiów I stopnia

Data publikacji: 23.03.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński