Wykład "Wojska Specjalne w Polsce"

27 marca w Auditorium Maximum UJ odbył się wykład Podpułkownika Grzegorza Krawczyka - Zastępcy Szefa Szkolenia JW GROM. Spotkanie w imieniu władz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ otworzył p.o. Wicedyrektora ds. dydaktycznych dr Piotr Bajor, który przywitał zgromadzonych studentów i pracowników wydziału oraz podziękował reprezentantowi JW GROM za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia wykładu.

Następnie odbył się wykład Pułkownika Grzegorza Krawczyka, w trakcie którego omówione zostały kluczowe aspekty dotyczące funkcjonowania wojsk specjalnych w Polsce oraz działalności jednostki wojskowej GROM. Po wykładzie miała miejsce dyskusja, w trakcie której omówione zostały szczegółowe aspekty dotyczące poruszanej problematyki.

Organizatorem wydarzenia był Zakład Bezpieczeństwa Narodowego oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, we współpracy z Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego.

fot. Marie Idlin
Data publikacji: 01.04.2019
Osoba publikująca: Jakub Żurawski