Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości - konferencja naukowa

Pracownicy Katedry Historii Współczesnej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych brali aktywny udział w zorganizowaniu konferencji naukowej nt.: Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, która miała miejsce w listopadzie w Polskiej Akademii Umiejętności.

Konferencja została zorganizowana przez Komisję Medioznawczą PAU, Komisję Środkowoeuropejską PAU, Instytut Dziennikarstwa UPJPII, Wydział Politologii UP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Partnerów, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Bibliotekę Jagiellońską, Muzeum Historii Fotografii oraz Komisję Prasoznawczą PAN.

Pracownicy Katedry Historii Współczesnej będący członkami Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, obok udziału w zorganizowanych sesjach tematycznych (referaty, udział w dyskusji), byli twórcami wystawy pt.: Prasa dla Niepodległej. Jej kustoszem była dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Po prezentacji wystawy w budynku PAU przy ul. Sławkowskiej 17, od 5 stycznia 2019 r., wystawa prezentowana będzie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Data opublikowania: 22.12.2018
Osoba publikująca: Jakub Żurawski