Udział Profesora Janusza Węca w konferencji Team Europe w Berlinie

Z przyjemnością informujemy, że Prof. dr hab. Janusz Węc uczestniczył w dniach 26-27 czerwca 2017 r. w międzynarodowej konferencji ekspertów sieci Team Europe. Konferencja odbyła się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Berlinie z udziałem ekspertów z Niemiec, Polski, Francji i Austrii. Przedmiotem dyskusji była Biała Księga Komisji Europejskiej opublikowana 1 marca 2017 r., zawierająca pięć scenariuszy rozwoju Unii Europejskiej do 2025 r. Konferencja wpisuje się w ogólnounijną debatę na temat dalszych losów Unii Europejskiej w dobie kryzysów z udziałem m.in. Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych. We wrześniu 2017 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ma dokonać podsumowania debaty w dorocznym orędziu o stanie Unii.

Dodatkowe informacje także na stronie projektu Jean Monnet Chair EUCRIS.

Data publikacji: 09.07.2017
Osoba publikująca: Michał Dulak