Studenci kierowani przez prof. Janusza Węca wygrali finał debat oksfordzkich organizowany przez Komisję Europejską

W dniu 6 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbył się pierwszy finał debat oksfordzkich organizowanych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w ramach projektu Team Europe & the art of debate. Teza debaty brzmiała: Brexit to realna szansa na wzmocnienie Unii Europejskiej. Do rywalizacji przystąpiły dwie drużyny składające się ze studentów krakowskich uczelni. W skład drużyny propozycji, która broniła tezy, wchodzili: Anna Moskal, Katarzyna Waszkiewicz, Jan Kłapa oraz Karolina Sęk, a ich opiekunem merytorycznym był kierownik projektu JMC EUCRIS i ekspert sieci Team Europe, prof. dr hab. Janusz Węc. Natomiast drużynę opozycji, która kontestowała tezę, reprezentowali: Mikołaj Bać, Jerzy Calik, Bartłomiej Janiczak oraz Mikołaj Kluczewski, a opiekę nad nią sprawowała dr hab. Marta Witkowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Debata była bardzo zacięta. Ostatecznie decyzją trzech jurorów, stosunkiem 2:1, zwyciężyła drużyna propozycji, którą opiekował się prof. Janusz Węc. 
Szerzej o debacie: http://ec.europa.eu/poland/news/170407_relacja_krakow_pl. 
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z debaty.