Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

11 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Uroczystość otworzył Dyrektor INPiSM Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ, który przywitał władze dziekańskie, grono profesorskie, wszystkich pracowników oraz licznie zgromadzonych studentów instytutu.

 

Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Zdzisław Mach, który podkreślał dorobek naukowy oraz dydaktyczny INPiSM oraz przedstawił perspektywy i możliwości dla studentów, które daje studiowanie na Wydziale.

 

W kolejnej części prowadzonej przez dr. Pawła Ścigaja - zastępcę dyrektora INPiSM ds. dydaktycznych odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku wszystkich kierunków i poziomów studiów realizowanych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Następnie przedstawiciele samorządu studenckiego oraz kół naukowych przedstawili dorobek dotychczasowej działalności i zaprosili nowych studentów do włączenia się w prace poszczególnych struktur.

 

Ostatnią częścią uroczystości był wykład inauguracyjny. W tym roku został on wygłoszony przez Prodziekan ds. nauki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Ewę Bujwid-Kurek i został zatytułowany: Współczesne zjawiska i procesy polityczne w percepcji nauk społecznych.

 

Wszystkim Pracownikom i Studentom INPiSM dziękujemy za udział w uroczystości i raz jeszcze życzymy wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim.

Data publikacji: 12.10.2016
Osoba publikująca: Jakub Żurawski