I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa

21-22 września 2016 r. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował I Jagiellońską Konferencję Bezpieczeństwa nt. „Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacja a renacjonalizacją".

 

Konferencja została poświęcona aktualnym dylematom i problemom bezpieczeństwa kształtującym się w przestrzeni współpracy, rywalizacji i konfrontacji determinowanej przez wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego oraz uwarunkowania o charakterze globalnym. Spotkanie było okazją do pogłębionej refleksji oraz wielopoziomowej analizy współczesnego bezpieczeństwa, które funkcjonuje w coraz bardziej złożonej rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w wymiarze lokalnym, narodowym, regionalnym i globalnym. Dlatego też celem I Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa było przeprowadzenie dyskusji nad stanem, formami, procesami i strukturami współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w obliczu rosnącego napięcia między globalizacją - postrzeganą jako postępujący proces modernizacji struktur gospodarczych, transformacji stosunków społeczno-politycznych i dywersyfikacji kulturowej – a renacjonalizacją, oznaczającą powrót do klasycznej koncepcji suwerennego państwa narodowego jako podstawowego aktora bezpieczeństwa.

 

W konferencji udział wzięło ponad 60 naukowców obradujących w 16 panelach tematycznych. Reprezentowali oni wiodące polskie ośrodki badawcze zajmujące się problematyką bezpieczeństwa. W ramach konferencji przeprowadzone zostały warsztaty metodologiczne dla studentów i doktorantów, w których uczestniczyło 14 osób.

 

W organizację konferencji oraz pomoc przy obsłudze uczestników zaangażowali się doktoranci Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ oraz studenci należący do Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UJ.

Data publikacji: 09.10.2016
Osoba publikująca: Jakub Żurawski