Regulamin studiów doktoranckich

Obowiązujący

[REGULAMIN] Załącznik do uchwały nr 54/IV/2017 Senatu UJ z dnia 26 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich 

 

Uchwała nr 54/IV/2017 Senatu UJ z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich

 

 

Archiwum

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich.
(Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. i ma zastosowanie do wszystkich doktorantów odbywających studia doktoranckie na UJ, niezależnie od terminu rozpoczęcia przez nich studiów. Z dniem jego wejścia w życie tracą moc dotychczasowe regulaminy)

Uchwała nr 35/III/2012 Senatu UJ z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim.(Regulamin obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia od 1 października 2012 r.)

Uchwała nr 75/IV/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 35/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (Regulamin obowiązuje doktorantów kontynuujących studia rozpoczęte przed 1 października 2012 r.)

Uchwała nr 74/IV/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim z późn. zm.

Uchwała nr 64/IV/2013 Senatu UJ z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uchwała nr 20/IV/2011 Senatu UJ z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Regulamin na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ