Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny 1939-1989 - nowa książka prof. Andrzeja Mani

Mamy przyjemność poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się najnowsza monografia prof. dr. hab. Andrzeja Manii pod tytułem Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny 1939-1989, stanowiąc kolejny tom Serii Prace Amerykanistyczne.

Książka opisuje okres wielkiej konfrontacji przypadający na lata 1939-1989, kiedy Stany Zjednoczone stawały się mocarstwem, a w polityce zagranicznej przejawiały coraz większą aktywność. Głównym obiektem ich zainteresowania był Związek Radziecki - w czasie II wojny światowej ważny aliant, a później największy rywal w walce o dominację nad światem. Idea powstrzymywania komunizmu wyznaczała kierunek polityki Stanów Zjednoczonych, ponieważ dostrzegały one w ZSRR zagrożenie dla swych aspiracji i misji.

Monografia odpowiada na kluczowe pytania o politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych w kontekście potrzeby wypracowanie konkretnych decyzji wobec kluczowych wyzwań międzynarodowych stojących przed tym mocarstwem w latach 1939-1989. Jednocześnie głównymi bohaterami książki są sekretarze stanu oraz podlegli im dyplomaci z Departamentu Stanu. Autor przedstawił ich rolę w kształtowaniu ówczesnego kształtu polityki zagranicznej USA, podkreślając istotność ich działań w zakresie sporządzania kluczowych analiz i planów oraz przeprowadzania newralgicznych negocjacji.

Data opublikowania: 11.03.2020
Osoba publikująca: Michał Dulak