"Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka - strategie - interwencje" – nowa książka pod redakcją prof. Dariusza Kozerawskiego

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się praca zbiorowa Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka – strategie – interwencje pod redakcją naukową prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ. Autorzy publikacji prezentują zagadnienia współczesnego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie polityki, doktryny i strategii. Dużo uwagi poświęcono konfliktom, sporom i interwencjom w kontekście szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Na szczególne podkreślenie zasługują – wykorzystane w pracy nad książką - unikatowe doświadczenia autorów zdobyte podczas wykonywania zadań w strefach działań wojennych i w czasie operacji stabilizacyjnych, jak również prowadzone przez nich badania terenowe w strefach konfliktów, rejonach pokonfliktowych oraz w warunkach interwencji międzynarodowych na Bałkanach, Bliskim Wschodzie, Kaukazie i w Azji Centralnej.     

 

Data opublikowania: 16.01.2020
Osoba publikująca: Jakub Żurawski