Informacje ogólne

Wykłady monograficzne z przedmiotów kierunkowych, uzgodnione z opiekunem lub promotorem, muszą być prowadzone przez samodzielnych pracowników naukowych. Należy dokonać wpisu na te zajęcia za pośrednictwem USOS .
 

Programy i opisy studiów III stopnia