Informacje ogólne

Wykłady monograficzne z przedmiotów kierunkowych, uzgodnione z opiekunem lub promotorem, muszą być prowadzone przez samodzielnych pracowników naukowych. Należy dokonać wpisu na te zajęcia za pośrednictwem USOS .
Uczestnicy, którzy ukończyli kierunek studiów inny niż nauki polityczne lub stosunki międzynarodowe, zobowiązani są w trakcie studiów doktoranckich ponadto zdać egzamin z: Teorii polityki, Współczesnych systemów politycznych, Historii doktryn politycznych i prawnych oraz Międzynarodowych stosunków politycznych.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pośrednictwem strony USOSweb.

Programy i opisy studiów III stopnia