Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Krzysztof Szczerski

Zainteresowania naukowe:

1. Procesy integracji europejskiej, system polityczny Unii Europejskiej. 
2. Polityka zagraniczna Polski.
3. Zarządzanie państwem, reformy administracji publicznej, europeizacja administracji, zarządzanie politykami publicznymi.
 

Prowadzone tematy badawcze:

1. Przekształcenia instytucjonalne Unii Europejskiej w następstwie kryzysu strefy euro.
2. Koordynacja polityki europejskiej w Polsce.
 

Planowane projekty badawcze:

1. Demokracja w odwrocie? Rola parlamentów w kontroli demokratycznej nad polityką europejską a ewolucja egzekwowania prawa i procesów decyzyjnych w UE.