Wzory podań, wniosków itp.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych/udział w zajęciach

 

Wnioski o stypendia - wydruk z USOS

 

projakościowej (wrzesień 2017)

Podania do Kierownika Studiów III stopnia

Wzór podania do Kierownika Studiów III stopnia

 

wzór podania do rozliczenia roku do 30.09 ./documents/3905854/5711193/podanie+o+rozliczenie+do+30+09.doc/a82c70b3-5a9b-4c4f-b34c-c65dbcb87845

 

Wzór podania o przedłużenie studiów doktoranckich

Podanie o przedłużenie studiów na następny rok akademicki należy składać w Sekretariacie Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca danego roku  akademickiego.

Karta Osiągnięć Doktoranta 

/documents/3905854/5711193/Karta+Osi%C4%85gni%C4%99%C4%87+Doktoranta+2018_2019.pdf/2cf2c009-72a0-480b-9d92-2f46c8de2699

Formularz sprawozdania do KOD

Formularz opinii promotora do sprawozdania rocznego