Doktoranci rozpoczynający studia III stopnia zobowiązani będą do pokrycia kosztów pierwszorazowego wydania legitymacji elektronicznej w wysokości 17 zł.