prof.dr hab.Włodzimierz Bernacki - dyżur i egzamin poprawkowy 10.09.2018 - ZMIANA GODZINY

Czytaj więcej o prof.dr hab.Włodzimierz Bernacki - dyżur i egzamin poprawkowy 10.09.2018 - ZMIANA GODZINY »

prof. dr hab. Barbara Stoczewska - seminarium organizacyjne 11.10.18

Czytaj więcej o prof. dr hab. Barbara Stoczewska - seminarium organizacyjne 11.10.18 »

dr hab. Marek Czajkowski - dyżur 11.09.18

Czytaj więcej o dr hab. Marek Czajkowski - dyżur 11.09.18 »

dr hab. Małgorzata Kiwior - Filo - dodatkowy dyżur 11.09.18

Czytaj więcej o dr hab. Małgorzata Kiwior - Filo - dodatkowy dyżur 11.09.18 »

dr hab. Olgierd Grott - dyżury i egzaminy poprawkowe

Czytaj więcej o dr hab. Olgierd Grott - dyżury i egzaminy poprawkowe »

dr hab. Adrian Tyszkiewicz - poprawa kolokwium z przedmiotu Historia Polski dla Politologii

Czytaj więcej o dr hab. Adrian Tyszkiewicz - poprawa kolokwium z przedmiotu Historia Polski dla Politologii »

dr hab.Agnieszka Kastory - dyżury w sesji poprawkowej

Czytaj więcej o dr hab.Agnieszka Kastory - dyżury w sesji poprawkowej »

Z-ca dyrektora ds.ogólnych dr hab. Adrian Tyszkiewicz - dyżur 05.09.2018

Czytaj więcej o Z-ca dyrektora ds.ogólnych dr hab. Adrian Tyszkiewicz - dyżur 05.09.2018 »

dr Łukasz Jakubiak -dyżury w sesji poprawkowej

Czytaj więcej o dr Łukasz Jakubiak -dyżury w sesji poprawkowej »

dr Ewa Szczepankiewicz - Rudzka - dyżur 13.09.2018

Czytaj więcej o dr Ewa Szczepankiewicz - Rudzka - dyżur 13.09.2018 »

prof. dr hab. Michał Chorośnicki - egzamin poprawkowy i dyżur

Czytaj więcej o prof. dr hab. Michał Chorośnicki - egzamin poprawkowy i dyżur »

dr Marcin Tarnawski - dyżur 13.09.2018

Czytaj więcej o dr Marcin Tarnawski - dyżur 13.09.2018 »

Przypomnienie! Egzamin poprawkowy w trybie nadzwyczajnym u Pana Profesora Węca w dniu 04.09.2018

Czytaj więcej o Przypomnienie! Egzamin poprawkowy w trybie nadzwyczajnym u Pana Profesora Węca w dniu 04.09.2018 »

dr hab. Krystyna Daniel - dyżur 07.09.18

Czytaj więcej o dr hab. Krystyna Daniel - dyżur 07.09.18 »

dr Maksymilian Galon - dyżury w sesji poprawkowej

Czytaj więcej o dr Maksymilian Galon - dyżury w sesji poprawkowej »

dr hab.Piotr Borowiec - dyżury w sesji poprawkowej

Czytaj więcej o dr hab.Piotr Borowiec - dyżury w sesji poprawkowej »

prof. dr hab. Ewa Bujwid- Kurek - dyżur 06.09.18

Czytaj więcej o prof. dr hab. Ewa Bujwid- Kurek - dyżur 06.09.18 »

dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ - dyżur 04.09.18

Czytaj więcej o dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ - dyżur 04.09.18 »

dr hab. Anna Citkowska - Kimla, prof.UJ - dyżur 04.09.18

Czytaj więcej o dr hab. Anna Citkowska - Kimla, prof.UJ - dyżur 04.09.18 »

dr hab. Monika Ślufińska - dyżury w sesji poprawkowej

Czytaj więcej o dr hab. Monika Ślufińska - dyżury w sesji poprawkowej »