Powrót

Godziny dziekańskie 2.11.2021 r.

 

 

2 listopada decyzją Pana Dziekana dra hab. Pawła Laidlera, prof UJ, zostały ustanowione godziny dziekańskie. Godziny dziekańskie obowiązują cały dzień. 2 listopada jest więc w całości dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.