Powrót

dr Agnieszka Nitszke - informacja o terminach egzaminów

 

 

Terminy egzaminów - przedmioty z semestru II 2019/2020
 
Integracja europejska (egzamin), III rok Politologia, 23 czerwca / poprawa: 7 września;
Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie (egzamin), II rok II stopnia Stosunki Międzynarodowe, 23 czerwca /  poprawa: 7 września;
Pozaeuropejskie procesy integracyjne (kolokwium zaliczeniowe), III rok Stosunki Międzynarodowe, 23 czerwca / poprawa: 7 września.
 
Godziny egzaminów oraz forma, w jakiej zostaną przeprowadzone, zostanie podana w teminie późniejszym.