Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Mateusz Fiszer

Tytuł rozprawy: Reforma konstytucyjna jako fundament budowy pozycji Bośni i Hercegowiny na arenie międzynarodowej

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Marek Bankowicz

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Danuta Gibas-Krzak (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Jędrzej Paszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) -

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 8.09.2015

Powołanie recenzentów: 7.03.2017

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 5.09.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 19.09.2017

Nadanie stopnia doktora: 3.10.2017