Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

Egzamin magisterski obejmuje dwa pytania odnoszące się do pracy magisterskiej oraz jedno zagadnienie losowane z listy 20 zagadnień magisterskich dla kierunku [bezpieczeństwo narodowe / politologia / stosunki międzynarodowe].

Politologia II st.

Stosunki międzynarodowe II st.

Bezpieczeństwo narodowe II st.