Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Adres
ul. Jabłonowskich 5
31-114 Kraków
Telefon
12 431 88 60, 12 422 50 89 - sekretariat ds. studenckich
12 426 50 22 - sekretariat ds. studiów doktoranckich i spraw ogólnych
12 370 21 07 - harmonogram i sesja
12 426 50 21 - biblioteka
Fax
12 421 53 65

Kontakt z INPiSM

Wejdź w odpowiednią zakładkę, aby odnaleźć dane kontaktowe:

Władze INPiSM

Sekretariaty INPiSM

Katedry i Zakłady INPiSM

Koordynatorzy INPiSM

Strona internetowa Instytutu

Informacje o konferencjach, wydarzeniach organizowanych przez Katedry i Zakłady INPiSM UJ, o publikacjach pracowników itp. do zamieszczenia na stronie Instytutu, prosimy przesyłać na adres mailowy redakcji:

strona.inpism(at)uj.edu.pl (zamień (at) na @)

Informujemy, że wszelkie materiały przesyłane na ww. adres redakcji trafiają również do wiadomości i akceptacji Dyrekcji INPiSM.

Prosimy nie przesyłać materiałów na osobiste adresy mailowe członków redakcji.

Uwaga: na ww. adres prosimy wysyłać WYŁĄCZNIE informacje dotyczące zwartości witryny INPiSM; informacje od podmiotów zewnętrznych np. o wykładach gościnnych, zaproszenia i ogłoszenia o konferencjach naukowych, spotkaniach, sympozjach, oferty współpracy zagranicznej, oferty praktyk itp. prosimy przesyłać na adresy podane w zakładce Sekretariat, bezpośrednio do Pracowników i Katedr INPiSM lub do właściwego Koordynatora w INPiSM UJ).

Uwaga: na ww. adres prosimy NIE WYSYŁAĆ próśb o udostępnianie adresów i telefonów Pracowników INPiSM. Prosimy NIE WYSYŁAĆ również informacji handlowych, ofert podmiotów gospodarczych (jakichkolwiek), reklam podmiotów, produktów i usług komercyjnych i niekomercyjnych, próśb o zgodę na przesyłanie ofert, reklam i tym podobnych wiadomości. Informujemy, że przesyłki takie zostaną potraktowane jako "niezamówiona informacja handlowa".

Informacje dla osób przysyłających materiały do publikacji

  1. Materiały do opublikowania muszą być przysyłane z odpowiednim wyprzedzeniem, szczególnie dotyczy to wiadomości o organizowanych wydarzeniach, np. konferencjach, wykładach gościnnych. Proces akceptacji tekstu, ewentualnego redagowania i publikowania może trwać do trzech dni (dni wolne od pracy, inne zadania redaktorów, np. wyjazdy naukowe, projekty etc.).
  2. Każdy materiał powinien zawierać treść do opublikowania, a nie tylko prośbę, aby o czymś napisać.
  3. Jeżeli Autor życzy sobie dołączyć do publikacji także grafiki (zdjęcia, obrazki), to powinien je dostarczyć w wiadomości wraz z tekstem, informując jednocześnie redakcję kto jest ich autorem oraz oświadczając, że ich wykorzystanie nie narusza praw autorskich innych podmiotów (np. są to materiały rozpowszechniane na licencji typu creative commons). Prosimy o pliki w formatach jpg, png. Pliki pdf nie są plikami graficznymi, nie będą wyświetlały się jako grafika, ale jako pliki do pobrania.
  4. Każdy materiał musi posiadać wersję anglojęzyczną przysłaną wraz z wersją polską (podstawową). Wersja anglojęzyczna może być skróconą wersją polską. Przesłanie materiału w dwóch wersjach językowych jest warunkiem koniecznym, a bez dostarczonej redakcji wersji anglojęzycznej wiadomość w ogóle nie zostanie opublikowana. Redakcja strony nie dokonuje tłumaczeń.
  5. Każdy materiał przysłany na adres strona.inpism(at)uj.edu.pl trafia automatycznie do wiadomości Dyrekcji INPiSM i oczekuje na akceptację, co moze wydłużać czas od przesłania materiału do jego publikacji.
  6. Publikujemy wyłącznie materiały zaakceptowane przez Dyrekcję INPiSM.