Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Adres
ul.W. Reymonta 4
30-059 Kraków
Telefon
12 663-25-41 - kierunek politologia (pok. 433)
12 663-27-93 - kierunek stosunki międzynarodowe (pok. 433)
12 663-27-94 - kierunek bezpieczeństwo narodowe: stacjonarne (pok. 433)
12 663-25-41 - kierunek bezpieczeństwo narodowe: niestacjonarne (pok. 433)
12 426 50 21 - biblioteka
Fax
12 421 53 65

 

Godziny pracy sekretariatów:

poniedziałek-piątek, godz. 09.00-15.00

Kontakt z INPiSM

Wejdź w odpowiednią zakładkę, aby odnaleźć szczegółowe dane kontaktowe:

Władze INPiSM

Sekretariaty INPiSM

Katedry i Zakłady INPiSM

Koordynatorzy INPiSM

Strona internetowa Instytutu

Redakcja i administracja strony

 • dr Jakub Żurawski
 • dr Dariusz Stolicki
 • dr Michał Dulak

Podstawowe informacje

Na stronie instytutu publikowane są najważniejsze informacje dotyczące spraw naukowych,dydaktycznych i organizacyjnych Instytutu, jak również informacje o konferencjachwydarzeniach organizowanych przez Pracowników, Katedry i Zakłady INPiSM UJ oraz przez inne współpracujące z INPiSM podmioty. Informujemy także o sukcesach pracowników, w tym wydanych publikacjach, realizowanych grantach, otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach, wystąpieniach w mediach itp.

Osoby zainteresowane zamieszczeniem informacji na stronie INPiSM prosimy o:

 • zapoznanie się z wytycznymi zamieszczonymi poniżej, w sekcji: Informacje i wytyczne dla osób przysyłających materiały do publikacji i przygotowanie materiałów wedle tych wytycznych
 • przesyłanie przygotowanych materiałów na adres mailowy redakcji:strona.inpism@uj.edu.pl;

 • uwzględnienie, że wszystkie materiały przesyłane na ww. adres redakcji trafiają automatycznie do wiadomości Dyrekcji INPiSM, która podejmuje ostateczne decyzje odnośnie opublikiwania przesłanych materiałów.
   

Prosimy nie przesyłać materiałów na osobiste adresy mailowe członków redakcji.

Uwaga: na adres redakcji prosimy wysyłać WYŁĄCZNIE informacje dotyczące zawartości strony INPiSM; informacje od podmiotów zewnętrznych np. o wykładach gościnnych, zaproszenia i ogłoszenia o konferencjach naukowych, spotkaniach, sympozjach, oferty współpracy zagranicznej, oferty praktyk itp. prosimy przesyłać na adresy podane w zakładce Sekretariat, bezpośrednio do Pracowników i Katedr INPiSM lub do właściwego Koordynatora w INPiSM UJ).

Uwaga: na adres redakcji prosimy NIE WYSYŁAĆ próśb o udostępnianie adresów i telefonów Pracowników INPiSM, informacji handlowych, ofert podmiotów gospodarczych (jakichkolwiek), reklam podmiotów, produktów i usług komercyjnych i niekomercyjnych, próśb o zgodę na przesyłanie ofert, reklam i tym podobnych wiadomości. Informujemy, że przesyłki takie zostaną potraktowane jako "niezamówiona informacja handlowa".

Informacje i wytyczne dla osób przysyłających materiały do publikacji

 1. Materiały do opublikowania powinny być przysyłane na adres redakcji z odpowiednim wyprzedzeniem. Szczególnie dotyczy to wiadomości o organizowanych wydarzeniach, np. konferencjach, seminariach, wykładach gościnnych. Proces akceptacji tekstu, ewentualnego redagowania go i ostatecznego publikowania może trwać do trzech dni (dni wolne od pracy, inne zadania redaktorów, np. wyjazdy naukowe, projekty etc.).
 2. Każdy materiał powinien zawierać konkretną, zredagowaną treść do opublikowania, a nie tylko prośbę, aby o czymś napisać. Redakcja nie opracowuje treści publikacji na podstawie roboczych notatek, ogólnych wskazówek, czy próśb o "przerobienie" wiadomości już gdzieś opublikowanej.
 3. Jeżeli Autor życzy sobie dołączyć do publikacji także grafiki (zdjęcia, obrazki), to powinien je dostarczyć w wiadomości wraz z tekstem, informując jednocześnie redakcję kto jest ich autorem oraz oświadczając, że ich wykorzystanie nie narusza praw autorskich innych podmiotów (np. są to materiały rozpowszechniane na licencji typu creative commons). Prosimy o pliki graficzne w formatach jpg, png. Pliki pdf nie są plikami graficznymi, nie będą wyświetlały się jako grafika, ale jako pliki do pobrania.
 4. Informacje dotyczące ważnych kwestii (publikacje naukowe Pracowników, nagrody, sukcesy Pracowników, granty badawcze) i wydarzeń (konferencje, seminaria naukowe, spotkania, projekty badawcze), szczególnie o wymiarze i znaczeniu międzynarodowym, powinny posiadać wersję anglojęzyczną przysłaną wraz z wersją polską (podstawową). Wersja anglojęzyczna może być skróconą wersją polską. Bez dostarczonej wersji anglojęzycznej wiadomość może w ogóle nie zostać opublikowana. Redakcja strony nie dokonuje tłumaczeń, prosimy o to Autorów przysyłających materiały do publikacji.
 5. Jednocześnie informujemy, że nie wszystkie treści publikowane na stronie posiadają tłumaczenie i są dostępne w wersji anglojęzycznej strony. Ogłoszenia dydaktyczne, standardowe komunikaty w sprawach bieżących, czy zasoby i wiadomości o wąskim charakterze przepisów prawnych publikujemy tylko po polsku.
 6. W przypadku wątpliwości ostateczną decyzję o wymaganym tłumaczeniu  materiałów na jezyk angielski podejmuje Dyrekcja INPiSM.