Zapraszamy na konferencję "Ochrona infrastruktury krytycznej"

Termin: 28.04.2015
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul Krupnicza 33
Organizator: INPiSM UJ, KNBN UJ
Kontakt: knbnuj@gmail.com

Celem konferencji jest wpłynięcie na wzrost świadomości oraz upowszechnienie wiedzy na temat ochrony infrastruktury krytycznej wśród studentów, specjalistów oraz osób zainteresowanych tym tematem.
Mamy nadzieję, że zorganizowane przez nas wydarzenie, mające stanowić pole mertytorycznej debaty, przyczyni się do integracji środowiska naukowego oraz owocnej wymiany poglądów i idei.

Konferencja ma również na celu popularyzacje stowarzyszeń i organizacji pozarządowych związanych z obszarem infrastruktury krytycznej.

Data opublikowania: 25.04.2015
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki